Szkolenie z przeszczepiania nerek

W dniach 6 i 10 października odbyły się pierwsze dwie sesje szkoleniowe z zakresu przeszczepiania nerek od dawców po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia. Tematyka dotyczyła sposobu kwalifikacji potencjalnych dawców na etapie przedszpitalnym i skierowana była dla dyspozytorów stacji pogotowia ratunkowego oraz ratowników medycznych.

Szkolenia odbyły się na terenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu przy ul. Rycerskiej 10.