SZKOLENIA Z  ZAKRESU PRZESZCZEPIANIA NEREK OD DAWCÓW PO NIEODWRACALNYM ZATRZYMANIU KRĄŻENIA (DCD) – POZNAŃ 2017

Zapraszamy Państwa serdecznie na kolejny cykl wykładów i seminariów dotyczących przeszczepu nerek po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia. Dodatkowym elementem cyklu będzie część praktyczna na Sali operacyjnej przy ul. Wyrzyskiej 18 (Klinika Chirurgii Plastycznej i Flebologii SOLUMED).

ETAP PRZEDSZPITALNY W DCD

 

10:00-10:20 DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO MARCIN ZIELIŃSKI: „ORGANIZACJA I WSPÓŁPRACA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO“

10:20-10:40       WOJCIECH CZAPIEWSKI : „KOORDYNACJA W PROCESIE  DCD“

10:40-11:00       TOMASZ MAŁKIEWICZ : „KWALIFIKACJA POTENCJALNEGO DAWCY DCD“

11:00-11:20       KRZYSZTOF PIETRZKIEWICZ „ECMO A-V W DCD“

LICZBA UCZESTNIKÓW: OK. 30-40 OSÓB (DYSPOZYTORZY STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO I RATOWNICY)

MIEJSCE : WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO, UL. RYCERSKA

 

TERMIN: 06.10.2017, 10.10.2017

 

ETAP SZPITALNY

11:20-11:40       DR HAB. MAREK KARCZEWSKI :

„PRZESZCZEPIANIE NEREK OD DAWCÓW PO NIEODWRACALNYM ZATRZYMANIU KRĄŻENIA“

„POBRANIE NEREK OD DAWCY DCD ASPEKTY PRAKTYCZNE Z ZASTOSWANIA NORMOTERMICZNEJ PERFUZJI REGIONALNEJ“

„WEWNĄTRZSZPITALNA PROCEDURA DCD“

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA NA SALI OPERACYJNEJ  

ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE ECMO (P ŁADZIŃSKI)

GRUPA 1 – DOSTĘP I KANIULACJA ECMO

GRUPA 2 – PRIMING I OBSŁUGA CARDIOHELPA

 

LICZBA UCZESTNIKÓW: OK. 15-20 OSÓB (ANESTEZJOLODZY, CHIRURDZY)

MIEJSCE: SOLUMED SP. Z O.O SPK, UL. WYRZYSKA 18 (BLOK OPERACYJNY)

TERMINY: 21.10.2017, 04.11.2017, 18.11.2017

 

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA KLINICZNEGO IM. H. ŚWIĘCICKIEGO, UL. GRUNWLADZKA 16/18

 

LICZBA UCZESTNIKÓW: OK. 25-30 OSÓB (PIELĘGNIARKI, RATOWNICY, ANESTEZJOLODZY, CHIRURDZY, INTERNIŚCI)

MIEJSCE: SALKA WYKŁADOWA 5 PTR.